Inspiration billeder

Se lenger ned på siden for inspirasjonsbilder av oppsatte solseil!
 
Forsvarlig bruk av solseil:
 
Seilene som er vanntette i høy kvalitet kan stå fast oppslått/montert. 
 
Pass også på at seilet er godt festet/forankret.
 
Solseilet må ha en helling på minimum 20-30 grader slik at vannet renner av.
Senk det hjørne der hvor du ønsker å lede vannet.
Dersom det ikke er helling kan vannet trenge igjennom solseilet.
 
Solseilene har en vannsøyle, slik at vi etter EU standard kan kalle de vanntette.
 
Må ikke plasseres over åpen flamme.
 
Det må ikke samles snø oppe på seilet, ta da ned seilet umiddelbart.
 
Våre lavbudsjett skygge solseil (gjeler ikke de vanntette seilene våre i høy kvalitet) bør taes ned etter bruk og tåler ikek kraftig vind!
 
Her er en oversikt over de størrelsene vi fører:
 
 
 Inspirasjonsbilder:
 
Solseil 11